11th Festival, 2004

FESTIVAL GUESTS:
Jędrzej Jonasz, director
Maciej Jonasz, director
Piotr Kuziński, director

FILMS:
Against the Odds (Na przekór przeciwnościom) by Jędrzej Jonasz, 2003
The Art of the Falling (Sztuka spadania) by Tomasz Bagiński, 2004
Branowski (Branowski) by Jędrzej Jonasz, 2000
The Cathedral (Katedra) by Tomasz Bagiński, 2002
The Garden of Earthly Delights (Ogród ziemskich rozkoszy) by Lech Majewski, 2003
Saved by a Miracle (Cudownie ocalony) by Janusz Zaorski, 2004
Shadows of Friendship (Cienie przyjaźni) by Beata Postnikoff, 2003
Sound of Batons (Dźwięk pałek) by Piotr Kuziński, 2004
Warsaw (Warszawa) by Dariusz Gajewski, 2003

© Ann Arbor Polonia