14th Festival, 2007

FESTIVAL GUESTS:
Wiesław Saniewski, director
Grażyna Molska, scenography

FILMS:
The Lilpop Sisters and Their Passions (Siostry Lilpop i ich miłości) dir. Bożena Garus-Hockuba, 2005
Savior Square (Plac Zbawiciela) dir. Joanna Kos, Krzysztof Krauze, 2006
Breaking the Wall (Głową mur przebijesz) dir. Grażyna Ogrodowska, Leszek Furman, 2006
Testosterone (Testosteron) dir. Tomasz Konecki, Andrzej Saramonowicz, 2007
The 52 Percent (52 procent) dir. Rafał Skalski, 2007
What the Sun Has Seen (Co słonko widziało) dir. Michał Rosa, 2006
The Refuge City (Miasto ucieczki), dir. Wojciech Kasperski, 2006
Immensity of Justice (Bezmiar sprawiedliwości) dir. Wiesław Saniewski, 2006

© Ann Arbor Polonia