3rd Festival, 1995

FESTIVAL GUEST:
Krzysztof Lang, director
Grazyna Kolska, actress

FILMS:
Anything Can Happen (Wszystko może się przytrafić) by Paweł Łoziński, 1994
Crows (Wrony) by Dorota Kędzierzawska, 1994
Memento Found in a Hunched Back (Pamiętnik znaleziony w garbie) by Jan Kidawa-Błoński, 1994
Playing for a Death Angel (Grający z talerza) by Jan Jakub Kolski, 1994
Provocateur (Prowokator) by Krzysztof Lang, 1995
Spinning-Wheel of Time (Wrzeciono czasu) by Andrzej Kondratiuk, 1995

© Ann Arbor Polonia