6th Festival, 1998

FESTIVAL GUEST:
Marcel Łoziński, director

FILMS:
How to Live (Jak żyć) by Marcel Łoziński, 1977
Promised Land (Ziemia obiecana) by Andrzej Wajda, 1975
Safe Heaven (U Pana Boga za piecem) by Jacek Bromski, 1998
So It Would Not Hurt (Żeby nie bolało) by Marcel Łoziński, 1998
Story of Cinema in Popielawy (Historia kina w Popielawach) by Jan Jakub Kolski, 1998
Street Boys (Poznań 56) by Filip Bajon, 1996

© Ann Arbor Polonia