4th Festival, 1996

FESTIVAL GUEST:
Ryszard Brylski, director

FILMS:
I Am So-So (Jest mi tak sobie) by Krzysztof Wierzbicki, 1995
Colonel Kwiatkowski (Pułkownik Kwiatkowski) by Kazimierz Kutz, 1995
Commandant's Sabre (Szabla od komendanta) by Jakub Kolski, 1995
Daddy (Tato) by Maciej Ślesicki, 1995
Deborah (Debora) by Ryszard Brylski, 1994
Temptation (Pokuszenie) by Barbara Sass, 1995

© Ann Arbor Polonia