8th Festival, 2000

FESTIVAL GUEST:
Andrzej Fidyk, director

FILMS:
Battu's Bioscope (Kiniarze z Kalkuty) Andrzej Fidyk, 1998
The Debt (Dług) Krzysztof Krauze, 1999
Large Animal (Duże zwierzę) by Jerzy Stuhr, 2000
The Parade (Defilada) by Andrzej Fidyk, 1989
Reed Dance (Taniec trzcin) by Andrzej Fidyk, 2000

© Ann Arbor Polonia