9th Festival, 2002

FILMS:
The Gateway of Europe (Wrota Europy) by Jerzy Wójcik, 1999
Keep Away from the Window (Daleko od okna) by Jan Jakub Kolski, 2000
Life as a Fatal, Sexually Transmitted Disease (Życie jako śmiertelna choroba przenoszona droga płciową) by Krzysztof Zanussi, 2001
A Man Thing (Męska sprawa) by Sławek Fabicki, 2002
Obsession (Opętanie) by Stanisław Lenartowicz, 1973
The Purimspiel (Cud purymowy) by Izabela Cywińska, 2000

© Ann Arbor Polonia